header

header

آزادی مشروط جاستین بیبر

آزادی مشروط جاستین بیبر

آزادی مشروط جاستین بیبر

یک قاضی روز دوشنبه گفت که جاستین بیبر که با شرایط آزادی مشروط پس از خوانندگی در یک خرابکاری حضور داشته بود و کار های اجتماعی خود را انجام نداده است.قاضی دادگاه عالی لیلاند هریس در یک جلسه در مورد خرابکاری جاستین بیبر خواننده پاپ که باعث آسیب رساندن با تخم مرغ به خانه ی همسایه در سال گذشته محکوم شد.

بیبر در حال حاضر کاملا در حال مدیریت خش خود می باشد که یکی از الزامات حکم او می باشد همچنین به او دستور داده شده که پنج روز کنار جاده را پاکسازی نماید و ترک کردن کار های غیر قانونی آخرین جزء حکمش می باشد.

دو روز کار در یک پناهگاه در لس آنجلس در هر ماه نیز یکی از وظایف جاستین بیبر می باشد

دادستان اشاره کرد که وظایف جاستین در حال پایان است و حکم دادستانی باعث لغو حکم او می شود اما به علت پیچ خوردن پای جاستین چند وقت انجم کارهایش به تعویق افتاده تا سلامتی خود را بدست آورد.

جاستین یک از پر طرفدار ترین خواننده های پاپ در جهان یم باشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید :