header

header

اس ام اس فلسفی و جملات جدید سخنان بزرگان ۹۵

اس ام اس فلسفی و جملات جدید سخنان بزرگان ۹۵

 اس ام اس فلسفی جدید آبان 95

اس ام اس فلسفی جدید,اس ام اس فلسفی جدید,اس ام اس فلسفی جدید ۹۵,اس ام اس فلسفی جدید ۹۵,اس ام اس فلسفی جدید ۹۵,اس ام اس فلسفی جدید شهریور ۹۵,اس ام اس فلسفی جدید دی ۹۶,اس ام اس فلسفی جدید بهمن ۹۵,اس ام اس فلسفی جدید خرداد ۹۵,اس ام اس فلسفی جدید قشنگ,اس ام اس فلسفی جدید

 

**** اس ام اس فلسفی از بزرگان جدید ****

شاهزاده ی عشقی که غلامت شده ام

پابند تو و اسیر دامت شده ام

گویند کبوتری وفادار تر از طوقی نیست

طوقی صفتم جلد مرامت شده ام

——————————————————

دوست داشتن امروزم

دنباله ی ستاره ی چشم هایت است

که در آسمان قلبم سال ها پیش جا گذاشته بودی !

 

گاهی تنهایی آنقدر قیمت دارد که

درب را باز نمی کنم

حتی برای تو که سال ها منتظر در زدنت بودم

 

گفت مجنون گر همه روی زمین

هر زمان بر من کنندی آفرین

من نخواهم آفرین هیچ کس

مدح من دشنام لیلی باد و بس

اس ام اس فلسفی از بزرگان

روزهاست از سقف لحظه هایم یاد تو می چکد

اگر باران بند بیاید از این خانه می روم

در سرزمین خاطره ها آنان که خوبند همیشه سبزند

و آنان که محبتها و دوستی ها را بر قلبشان برافراشتند

همیشه به یاد می مانند

 

از درد و دلت فقط درد سهم من شد

و دلت سهم دیگری

 

ما هر چه دویدیم به مقصد نرسیدیم

از عشق به جز مزه ی تلخش نچشیدیم

 

زمستان است و هوا پر شده

از دوستت دارم هایی که به بادها سپرده ام

کاش پنجره ات باز باشد

 

اُرد بزرگ

آنکه برنامه ها را از پایان به آغاز

مورد گفتگو و ارزیابی قرار می دهد

براستی در حال سرپوش گذاری بر روی چیزی است

 

نادر شاه افشار

هنگامی که برخواستم از ایران ویرانه ای ساخته بودند

و از مردم کشورم بردگانی زبون

سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ بوده است

سپاهی که تنها به دنبال حفظ کشور و امنیت آن است

 

اُرد بزرگ

سامانه همه گیر هستی با آنکه یکنواخت پنداشته می شود

ولی رو به پویش و پیشرفت است

گردش آرام هستی نباید ما را فریب دهد

ما بخشی از یک برنامه بزرگ و پیش خواسته در کیهان هستیم

که پیشرفت را در نهاد خود دارد

 

بزرگمهر

آز مایه نگرانی و تشویش خاطر است

 

فردریش نیچه

ارزش یابی هر چیز بستگی به توان خواهی آن دارد

اس ام اس فلسفی از بزرگان

سولون

راز جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم

**** اس ام اس فلسفی از بزرگان ۹۵ ****

لوسیا

بدست آوردن آنچه را که ما آرزو داریم موفقیت است

اما چیزی را که برای بدست آوردنش تلاش نمی کنیم ، خوشبختی است

 

بزرگمهر

آن کس که به آموختن کوشاتر

و گوشش به دانش نیوشاتر است

امیدوارترین کسان است

 

نیچه

عظمت بشر در آنست که پل است نه مقصد

بشر را از این نظر می توان دوست داشت

که یک مرحله تحول و یک دوره گذرانیست

 

اُرد بزرگ

تنها مادر و پدر خواست های فرزند

را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند

بزرگمهر

خرد در پیکار با دیوان

برنده ترین سلاح ها  است

در برابر شمشیر تیز دیو

خرد جوش است و جان بدان روشن

 

نادر شاه افشار

لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران

زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببینم

 

جبران خلیل جبران

همه آنچه در خلقت است

در درون شماست و هر آنچه درون شماست

در خلقت است

 

دوکلوس

جوانی صندوق در بسته ای است

که فقط پیران می دانند درون آن چیست

 

اُرد بزرگ

شورش های آدمیان

با بسامدهای پر نیروی کیهان خیلی زود

به سامانه درست خویش باز می گردد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید :