header

header

اس ام اس های جدید فلسفی و آموزنده شهریور ۹۴

اس ام اس های جدید فلسفی و آموزنده شهریور ۹۴

اس ام اس های جدید فلسفی و آموزنده شهریور 94

وقتی می توانی با سکوت حرف بزنی
بر پایه های لغزان واژه ها تکیه نکن


اس ام اس فلسفی جدید

یادها رفتند و ما هم می رویم از یادها
کی پر کاهی بماند در میان بادها


جدیدترین اس ام اس های آموزنده

هوالحق
قدری صبور باش که این نیز بگذرد
این روزهای زرد و غم انگیز بگذرد
آری بهار پشت زمین لانه کرده است
چیزی نمانده که پاییز بگذرد
گفتم کنار مردم نامرد زندگی ؟
گفتی صبور باش که این نیز بگذرد
اس ام اس زیبا
از زشت رویی پرسیدند :
انروز که جمال پخش میکردند کجا بودی ؟
گفت : در صف کمال
انتظار بی جا مایه رنج است
اعتماد بی جا مایه ذلت
کاری که در برابر ماست
هرگز به بزرگی نیرویی نیست
که در پشت سر ماست


اس ام اس پندآموز جدید

خوشبختی سرایی ساختنی است
نه قصری یافتنی
اس ام اس جدید
همیشه مثل یه توپ پر باد باش که
هرچی محکم تر به زمین بخوری بیشتر بالا بری
عاقبت خاک گل
کوزه گران خواهیم شد
این دنیا همه هیچ
اهل دنیا همه هیچ
پس برای هیچ
به هیچ مپیچ !
اس ام اس عاشقانه
عشق ، نه دادنی است نه گرفتنی
عشق شریک شدنی است


اس ام اس جدید

انسان نابغه تحسین می شود
انسان ثروتمند مورد حسد واقع می شود
انسان مقتدر تایید می شود
اما این فقط انسان با شخصیت است که
مورد اعتماد واقع می شود
اگر کسی به تو لبخند نمی زند
علت را در لبان بسته خود جستجو کن
از آنهایی نباش که وقتی از دنیا رفتی بخواهند
توی خاک جایت کنند ، بلکه توی دلها یادت کنند
اس ام اس سنگین
هیچ کار خیری رو به خاطر ریا انجام نده
و به خاطر حیا وا مگذار


خردمندی آن است که آنچه میدانی بر زبان آوری
و به آنچه می گویی عمل کنی
حباب ها قربانی هوای درون خودشان هستند

این مطلب را به اشتراک بگذارید :