header

header

اس ام اس های فلسفی و آموزنده شهریور ۹۴

اس ام اس های فلسفی و آموزنده شهریور ۹۴

اس ام اس های فلسفی و آموزنده شهریور 94

گهگاهی سفری کن به حوالی دلت
شاید از جانب ما خاطره ای منتظر لمس نگاهت باشد
————————– اس ام اس فلسفی —————————-
شاهزاده ی عشقی که غلامت شده ام
پابند تو و اسیر دامت شده ام
گویند کبوتری وفادار تر از طوقی نیست
طوقی صفتم جلد مرامت شده ام
————————– اس ام اس فلسفی —————————-
دوست داشتن امروزم
دنباله ی ستاره ی چشم هایت است
که در آسمان قلبم سال ها پیش جا گذاشته بودی !
————————– اس ام اس آموزنده—————————-


گاهی تنهایی آنقدر قیمت دارد که
درب را باز نمی کنم
حتی برای تو که سال ها منتظر در زدنت بودم
————————– اس ام اس فلسفی —————————-
گفت مجنون گر همه روی زمین
هر زمان بر من کنندی آفرین
من نخواهم آفرین هیچ کس
مدح من دشنام لیلی باد و بس
————————– اس ام اس فلسفی —————————-
روزهاست از سقف لحظه هایم یاد تو می چکد
اگر باران بند بیاید از این خانه می روم
————————– اس ام اس فلسفی —————————-
در سرزمین خاطره ها آنان که خوبند همیشه سبزند
و آنان که محبتها و دوستی ها را بر قلبشان برافراشتند
همیشه به یاد می مانند
————————– اس ام اس فلسفی —————————-
از درد و دلت فقط درد سهم من شد
و دلت سهم دیگری
————————– اس ام اس فلسفی —————————-
ما هر چه دویدیم به مقصد نرسیدیم
از عشق به جز مزه ی تلخش نچشیدیم
————————– اس ام اس حکیمانه—————————-
زمستان است و هوا پر شده
از دوستت دارم هایی که به بادها سپرده ام
کاش پنجره ات باز باشد
————————– اس ام اس فلسفی —————————-
اُرد بزرگ
آنکه برنامه ها را از پایان به آغاز
مورد گفتگو و ارزیابی قرار می دهد
براستی در حال سرپوش گذاری بر روی چیزی است
————————– اس ام اس فلسفی —————————-
نادر شاه افشار
هنگامی که برخواستم از ایران ویرانه ای ساخته بودند
و از مردم کشورم بردگانی زبون
سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ بوده است
سپاهی که تنها به دنبال حفظ کشور و امنیت آن است
————————– اس ام اس فلسفی —————————-
اُرد بزرگ
سامانه همه گیر هستی با آنکه یکنواخت پنداشته می شود
ولی رو به پویش و پیشرفت است
گردش آرام هستی نباید ما را فریب دهد
ما بخشی از یک برنامه بزرگ و پیش خواسته در کیهان هستیم
که پیشرفت را در نهاد خود دارد
————————– اس ام اس فلسفی —————————-
بزرگمهر
آز مایه نگرانی و تشویش خاطر است
————————– اس ام اس فلسفی —————————-
فردریش نیچه
ارزش یابی هر چیز بستگی به توان خواهی آن دارد
————————– اس ام اس فلسفی —————————-
سولون
راز جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم
————————– اس ام اس فلسفی —————————-
لوسیا
بدست آوردن آنچه را که ما آرزو داریم موفقیت است
اما چیزی را که برای بدست آوردنش تلاش نمی کنیم ، خوشبختی است
————————– اس ام اس فلسفی —————————-
بزرگمهر
آن کس که به آموختن کوشاتر
و گوشش به دانش نیوشاتر است
امیدوارترین کسان است
————————– اس ام اس فلسفی —————————-
نیچه
عظمت بشر در آنست که پل است نه مقصد
بشر را از این نظر می توان دوست داشت
که یک مرحله تحول و یک دوره گذرانیست
————————– اس ام اس فلسفی —————————-
اُرد بزرگ
تنها مادر و پدر خواست های فرزند
را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند
بزرگمهر
خرد در پیکار با دیوان
برنده ترین سلاح ها است
در برابر شمشیر تیز دیو
خرد جوش است و جان بدان روشن
————————– اس ام اس فلسفی —————————-
نادر شاه افشار
لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران
زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببینم
————————– اس ام اس فلسفی —————————-
جبران خلیل جبران
همه آنچه در خلقت است
در درون شماست و هر آنچه درون شماست
در خلقت است
————————– اس ام اس فلسفی —————————-
دوکلوس
جوانی صندوق در بسته ای است
که فقط پیران می دانند درون آن چیست
————————– اس ام اس فلسفی —————————-
اُرد بزرگ
شورش های آدمیان
با بسامدهای پر نیروی کیهان خیلی زود
به سامانه درست خویش باز می گردد
————————– اس ام اس فلسفی —————————-
کانت
چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی «مثل من رفتار کن»
————————– اس ام اس فلسفی —————————-
جبران خلیل جبران
آرامش گهواره ای ست
بر دامن خاک و سنگ پله هایی به جانب افلاک

این مطلب را به اشتراک بگذارید :