header

header

سلین دیون و شوهرش رنه آنژلی

سلین دیون و شوهرش رنه آنژلی

سلین دیون و شوهرش رنه آنژلی

سلن دیون یکی از خواننده های اپرا است که به زندگی خود بسیار اهمیت می دهد و به همین دلیل برای مراقبت از همسر خود کنسرت لاس وگاس خود را به تعویق انداخت.رنه آنژلی همسر سلین دیون در حال مبارزه با سرطان است و می  خواهد این بیماری را شکست دهد سلین دیون هم برای روحیه دادن به او کنسرت خود را به تعویق انداخت تا در کنار همسرش باشد.

سلین دیون می گوید : رنه یک قهرمان است و من عاشق او و زندگی مان هستم من نمی خواهم پرمدعا باشم اما من خواننده مورد علاقه او هستم و او می خواهد تا در کنارش باشم و این تنها کاری است که از دستم بر می آید.

آنژلی در حال حاضر ۷۳ سال دارد و در سال ۱۹۸۰ زمانی که ۳۸ سال داشت به سلین دیون ۱۲ ساله ازدواج کرد.

زندگی همیشه با به دل نیست و ممکن است بیماری به کسی تحمیل شود و این طبیعت زندگی است اما در این زمان ها باید بسیار به این افراد روحیه داد و کنار آنها جنگید تا سلامت دوباره به زندگی برگردد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید :