header

header

سوتی خنده دار در جشنواره مد لندن

سوتی خنده دار در جشنواره مد لندن

سوتی خنده دار در جشنواره مد لندن

در جشنواره مد لندن در هفته جاری اتفاقی رخ داد که سریعا به یک سوژه رسانه ای تبدیل شد. معمولا راه رفتن مانکن ها روی سن اجرا بدون اتفاق نیست و بسیار پیش آمده است که مدل ها هنگام رژه رفتن روی سن زمین خورده اند.

یک مدل انگلیسی هنگام حضور روی سن اجرا به دلیل اینکه پاشنه بلند کفش هایش زیر لباسش گیر کرده و در حال سقوط بود تصمیم گرفت کفش هایش را در آورده و پا برهنه روی سن راه برود.

سوتی خنده دار در جشنواره مد لندن

نکته جالبتر اینکه وقتی گروه بعدی مدل ها بلافاصله بعد از وی روی سن حاضر شدند این کفش ها سد راه آنها بود و یکی از مدل ها به اجبار از صف خارج شده و کفش را به گوشه سن پرتاب کرد. این صحنه به عنوان یکی از سوتی های این جشنواره ثبت شد.

سوتی خنده دار در جشنواره مد لندن

سوتی خنده دار در جشنواره مد لندن

این مطلب را به اشتراک بگذارید :