header

header

عکس های عاشقانه و احساسی جدید مرداد ۹۴

عکس های عاشقانه و احساسی جدید مرداد ۹۴

عکس های عاشقانه و احساسی جدید مرداد 94

من، جایِ تمام کسانی که دلتنگ نمی شوند برایت !
من، جایِ تمام کسانی که بی تابِ چشمهایت نیستن !
من، جایِ تمامِ کسانی که گفتند دوستت دارم و تو ماندی و آن ها نماندند!
من، جایِ تمامِ – یادم تو را فراموش – ها
من، اصلا جای خودِ خدا هم دلم برایت تنگ شده
عکس نوشته عاشقانه

عکس های عاشقانه و احساسی جدید مرداد 94

حکایت شبای من از زبان بالشتم شنیدنی است …

عکس های عاشقانه و احساسی جدید

جدیدترین تصاویر رمانتیک ۲۰۱۶

عکس های زیبا و جذاب احساسی ۹۵

عکس های عاشقانه و احساسی جدید مرداد 94
دلم بهانه‌گیر شده
زندگی می‌خواهد
عشق می‌خواهد
سفر می‌خواهد
هوای تازه می‌خواهد
قشنگی می‌خواهد
نه
هیچکدام از اینها را نمی‌خواهد
خوب من…
دلم تو را می‌خواهد…..

عکس های عاشقانه و احساسی جدید

جدیدترین تصاویر رمانتیک ۲۰۱۶

عکس های زیبا و جذاب احساسی ۹۵

عکس های عاشقانه و احساسی جدید مرداد 94

کنارت انقدر ارومم که از گرگم نمی ترسم …

عکس های عاشقانه و احساسی جدید

جدیدترین تصاویر رمانتیک ۲۰۱۶

عکس های زیبا و جذاب احساسی ۹۵

عکس های عاشقانه و احساسی جدید مرداد 94

مرسی که هستی …
و هستی را رنگ آمیزی میکنی هیچ ازت نمیخواهم فقط باش
عکس نوشته های زیبای عاشقانه

عکس های عاشقانه و احساسی جدید

جدیدترین تصاویر رمانتیک ۲۰۱۶

عکس های زیبا و جذاب احساسی ۹۵

عکس های عاشقانه و احساسی جدید مرداد 94

اون سهم تو نیست …. نکن پلکاتو خیس ….

عکس های عاشقانه و احساسی جدید

جدیدترین تصاویر رمانتیک ۲۰۱۶

عکس های زیبا و جذاب احساسی ۹۵

عکس های عاشقانه و احساسی جدید مرداد 94

یه وقتایی اینقد آدم زندگیش غمناک میشه که دوس داره یکی یه هو بگه
کااات … عالی بود، عالی ….
خسته نباشین بچه ها واسه امروز بسه !!!
عکس عاشقانه

عکس های عاشقانه و احساسی جدید مرداد 94

عکس های عاشقانه و احساسی جدید

جدیدترین تصاویر رمانتیک ۲۰۱۶

عکس های زیبا و جذاب احساسی ۹۵

این مطلب را به اشتراک بگذارید :