header

header

فال انبیاء الهی اصلی فان ها

فال انبیاء الهی اصلی فان ها

Prophets889+

برای گرفتن فال انبیاء باید مراحل زیر را طی کنید :

  • ۱ – سوره مبارکه حمد را بخوانید .
  • ۲ – آنچه را مایلید قصد و نیت کنید .
  • ۳ – بر روی دکمه زیر کلیک کنید و در صفحه جدید طالع خود را مشاهده کنید .

فال انبیا الهی نیت کنید

این مطلب را به اشتراک بگذارید :