header

header

پوکی استخوان را چگونه تشخیص دهیم

پوکی استخوان را چگونه تشخیص دهیم

پوکی استخوان را چگونه تشخیص دهیم ؟

اشعه ایکس معمولا می تواند پوکی استخوان از استخوان طبیعی تشخیص دهی زیرا استخوان به نظر می رسد بسیار نازک تر و سبک تر از استخوان طبیعی شده است.متاسفانه اشعه ایکس می تواند فقط زمانی که ۳۰ درصد استخوان از بین رفته باشد تشخیص دهد علاوه بر این شاخص هایی از تراکم استخوان را نیز به پزشک نشان می دهد.

موسسه ملی پوکی استخوان، انجمن پزشکی آمریکا، و دیگر سازمان های بزرگ پزشکی توصیه می کنند که از چند روش برای تشخیص پوکی استخوان استفاده کرد مانند اشعه اکس ، اسکن و روش DEXA .

DXA یا DXEA معمولا اندازه گیری تراکم استخوان در لگن ، ستون فقرات و ساعد را انجام می دهد که این آزمون فقط پنج تا ۱۵ دقیقه طول می کشد و اطلاعات بسیار حیاتی را به پزشک خواهد داد

تراکم استخوان های بیمار معمولا با افراد معمولی که هم جنس و هم سن و هم نژاد بیمار هستند مقایسه می شود تا اطلاعات دقیق تر باشد و نمره ای نیز برای پوکی استخوان تعریف کرده اند که با علامت T نمایش می دهند و معمولا کمتر از T 2.5 است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید :