header

header

چیز هایی که باعث حمله قلبی می شود

چیز هایی که باعث حمله قلبی می شود

چیز هایی که باعث حمله قلبی می شود

پلاک های کلسترول باعث سخت شدن دیواره های شریانی و باریک شدن کانال داخلی رگ ها می شود که باعث حمله قلبی می شود.آترواسکلروز شریان در پا ها باعث تنگ شدن رگ ها پا ها می شود و باعث کاهش جریان خون در پا ها می شود و کاهش جریان خون به پاها می تواند به درد در پاها منجر شود و باعث اذیت شدن فرد بیمار در هنگام ورزش کردن و راه رفتن می شود.

آترواسکلروز شریان باعث کم شدن جریان خون ورودی به مغز می شود که منجر به مرگ تدریجی بافت مغز می شود پس از چند سال و یا سکته مغزی می شود.

در بسیاری از افراد ، تصلب شرایین می توانید برای چند سال و با چند دهه در فرد مخفی بماند و ممکن است که در نوجوانی شروع به پیشرفت کند و در سنین بالا خود را نشان دهد.

کشیدن سیگار ، فشار خون بالا ، کلسترول بالا ، دیابت و تصلب شرایین می توانید منجر به سرعت بخشیدن و باعث ظاهر شدن نشانه ها و عوارض این بیماری شود.

تشخیص دیر این بیماری بسیار خطرناک خواهد شد به همین دلیل کسانی که سابقه خانوادگی این بیماری را داشته باشند باید هر چند مدت برای چک آپ به پزشک مراجعه کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید :