header

header

کشف جدید سلول های دایناسور ها

کشف جدید سلول های دایناسور ها

  کشف جدید سلول های دایناسور ها

 

همیشه با مشاهده فیلم پارک ژوراسیک به نظر دور از ذهن می رسید که دایناسور ها چنین رفتار و ساختاری جسمی داشته باشند اما با کشف جدید سلول های جدید از یک دایناسور توانست مهندسی ژنتیکی که در آخرین قسمت فیلم ژوراسیک یعنی ژوراسیک جهانی به کار رفته بود را به اثبات برساند.دانشمندان یک پشه را که در یک سنگ کهربا فسیل شده بود یافتند که خون دایناسوری را نوشیده بود و صد ها میلیون سال به طور باور نکردنی در آن محفوظ مانده بود و توانستند اطلاعات بسیار مهمی از دایناسور های بدست آورند چنین چیزی بسیار نادر است و تنها در مکان های حفاظت شده احتمال مشاهده وجود دارد.

با مشاهده پر دایناسور ها و حفظ سلول های پوستی سایت گیاهی و جانوری ژوئل در غرب چین در فسیل(رسوب روکش دار ریز دانه ) ۱۲۰ میلیون ساله زیست ۱۲۰ میلیون سال پیش را به اثبات رسانید.

یکی از مسائلی که با کشف این فسیل بیش از پیش روشن شد زمینه بسیار مورد بحث فیزیولوژی دایناسور ها که آیا دایناسور ها خونگرم بودند و با متابولیسم سریع مانند پرندگان زندگی می کردند یا مانند خزندگان خونسرد بودند.

ممکن است دانشمندان هنوز قادر به بازگشت دایناسور ها به زندگی نباشند اما هر روز در حال پیشرفت در زمینه درک بیشتر فسیل ها و زندگی دایناسور ها هستند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید :