فال انبیا

  • 18,706 views
  • ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
زریالی نوابی گفته است :

شخصی هستم تحصیل کرده و بیش از ۱۵ سال با منصب تقریباً بزرگ و عاید بسیار خوب، مدت اضافه تر از یک سال است که دچار تنگ دستی و بیکاری و غم و اندو شده ام ، میخواهم بدانم که این وضعیتم تا چی زمانی ادامه خواهد داشت. من حدود ۳۵ سال دارم و در ۱۰ ماه سرطان یعنی اوایل جولای تولد شده ام.

زریالی نوابی گفته است :

چون عقیده راسخ به اسلام دارم و فال انبیاء را در این سایت دیدم خواستم این موضوع را با شما در میان بگذارم . معلوم دار است که این سایت در خور ستایش و قابل اعتماد است .

زهرا گفته است :

سلام یه فال انبیا میخواستم