آخرین فیلم اکران شده فریدون جیرانی

چرا فیلم چهار شگفت انگیز شکست خورد

چرا فیلم چهار شگفت انگیز شکست خورد

چرا فیلم چهار شگفت انگیز شکست خورد ؟

با این که تبلیغات بسیاری برای فیلم چهار شگفت انگیز انجام گرفت اما نتوانست فروش خوبی را انجام دهد و یکی از فیلم های کم فروش دیزنی لقب گرفت.با توجه به محتوای متنی دیزنی که در این چند ساله در پیش گرفته عدم جذابیت این فیلم را به همراه داشته و فروش کمی نیز حاصل این فیلم شد.

ادامه مطلب چرا فیلم چهار شگفت انگیز شکست خورد

فیلم جنجالی سال با درجه ۱۶+ و تیراژ نیم میلیونی

فیلم جنجالی سال با درجه ۱۶+ و تیراژ نیم میلیونی

film

آخرین فیلم اکران شده فریدون جیرانی با عنوان «من مادر هستم» با تیراژ نیم میلیونی به شبکه خانگی عرضه شد. «من مادر هستم» با درجه بندی ۱۶+ به شبکه نمایش خانگی عرضه شده یعنی اینکه نوجوانان زیر ۱۶ سال نمی توانند بدون حضور والدین خود آن را تماشا کنند. این فیلم بدون کمترین سانسور نسبت به نسخه اکران شده به شبکه نمایش خانگی آمده است.

ادامه مطلب فیلم جنجالی سال با درجه ۱۶+ و تیراژ نیم میلیونی