آزاده صمدی

ماجرای طلاق هومن سیدی و آزاده صمدی

ماجرای طلاق هومن سیدی و آزاده صمدی

ماجرای طلاق هومن سیدی و آزاده صمدی

هومن سیدی از آنجا که سوالات زیادی در مورد زندگی مشترک شان بین او و آزاده صمدی در صفحه شخصی اش در اینستاگرام از وی میشد بالاخره به این سوال پاسخ داد ایشان خیلی واضح گفتند که من و سرکار خانوم آزاده صمدی یک سالی هست که از هم جدا شدیم. وی با این جواب خواست شبهات ذهنی مخاطبان و طرفدارانش برطرف و از آنها خواست که این بحث مختومه شود.

ادامه مطلب ماجرای طلاق هومن سیدی و آزاده صمدی