آسیب پای تینا آخوندتبار

مصدوم شدن تینا آخوندتبار در فیلم بی خواب اسب ها

مصدوم شدن تینا آخوندتبار در فیلم بی خواب اسب ها

مصدوم شدن تینا آخوندتبار در فیلم بی خواب اسب ها

تینا آخوند تبار در حال بازی در فیلم بی خوابی اسب ها بود که در صحنه ایی از این فیلم واقعا از روی اسب می افته و همچین بلایی سرش میاد !

ادامه مطلب مصدوم شدن تینا آخوندتبار در فیلم بی خواب اسب ها