آشنایی با سلول های سرطانی

آشنایی با سلول های سرطانی

آشنایی با سلول های سرطانی

 آشنایی با سلول های سرطانی

یکی از بیماری هایی که به شدت فراگیر شده است بی شک بیماری سرطان می باشد.در واقع سرطان به سلول هایی گفته می شود که خارج از کنترل بدن رشد کرده و به بافت های سالم دیگر حمله می کنند و تهدیدی جدی برای بدن به شمار می رود.این بیماری ممکن است از طریق DNA به ارث برسد و عفونت ها نیز باعث افزاش احتمال گرفتن سرطان به شمار می روند عوامل محیطی دیگری مانند فقر ، کشیدن سیگار مصرف بسیار از الکل در  DNA تاثیر می گذارد و احتمال سرطان را بالا می برد.

ادامه مطلب آشنایی با سلول های سرطانی