آشنایی کامل با انواع پرده بکارت در زنان

آشنایی کامل با انواع پرده بکارت در زنان

آشنایی کامل با انواع پرده بکارت در زنان

توجـــــــــــــه این مطلب ویژه خانم ها و آقایان متاهل و یا بالای ۱۸ سال می باشد و برای سنین کمتر از ۱۸ توصیه نمیشود.پرده بکارت غشایی است که تمام یا قسمتی ازدهانه واژن را می پوشاند. Hymen لغتی یونانی ست به معنای پوست یا پرده که از نام الهه ازدواج و عروسی یونانیان God Hymen وام گرفته شده. یونانیان باستان از این لغت برای انواع پرده ها از جمله پرده ای که قلب را احاطه می کند(پریکارد)، استفاده می کردند، اما با گذشت زمان، کاربرد آن به پرده بکارت محدود شد.

ادامه خواندن آشنایی کامل با انواع پرده بکارت در زنان