آشنایی با کاندوم

انواع کاندوم و روش استفاده از آن

انواع کاندوم و روش استفاده از آن

انواع کاندوم و روش استفاده از آن

کاندوم چیست؟
کاندوم به عنوان یک وسیله پیشگیری از بارداری راه عبور عفونت ها را در زمان نزدیکی جنسی مسدود می کند همچنین جزء یکی از روشهای جلوگیری از بارداری است که مانع از رسیدن اسپرم ها به رحم می شود.

ادامه مطلب انواع کاندوم و روش استفاده از آن