آلبوم های تیلور سویفت

ظاهر عجیب تیلور سویفت در کنسرت

ظاهر عجیب تیلور سویفت در کنسرت

789996642

تیلور سویفت در این کنسرت یکی از آهنگ های دو نفره خود با Fetty WAP که یکی از ستاره های رپ دنیا به شمار می رود را اجرا کرد که زمان اجرا لباس عجیبی پوشیده بود که تله ملکه نام داشت و حاضرین را متعجب کرد.

ادامه مطلب ظاهر عجیب تیلور سویفت در کنسرت