آهنگ جدید بهنام صفوی

تومور مغزی بهنام صفوی و جراحی او

تومور مغزی بهنام صفوی و جراحی او

تومور مغزی بهنام صفوی و جراحی او

بهنام صفوی خواننده خوب پاپ کشورمان برای درمان ضایعه مغزی باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد .میلاد لطیفی مدیر برنامه های بهنام صفوی در این مورد به خبرگزاری مهر گفت: بهنام از دو سال پیش دچار ضایعه مغزی شده که در حال حاضر لازم است هر چه زودتر تحت عمل جراحی قرار گیرد. البته طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته وی هر چه زودتر عمل خواهد شد و نتیجه جراحی تعیین کننده وضعیت آتی بهنام صفوی خواهد بود.

ادامه مطلب تومور مغزی بهنام صفوی و جراحی او