آکادمی علوم اسکار

۱۲ کاندید ایرانی اسکار معرفی شدند

۱۲ کاندید ایرانی اسکار معرفی شدند

24557_634556

کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در مرحله نخست ۱۲ فیلم را برای بررسی بیشتر انتخاب کرد.بنا به اعلام امیر اسفندیاری (سخنگوی کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی)، در جریان جلسات اولیه فهرستی کوتاه مرکب از دوازده فیلم سینمایی برای بررسی های بیشتر مد نظر قرار گرفته است.

ادامه مطلب ۱۲ کاندید ایرانی اسکار معرفی شدند