ابراز عشق زنان

خصوصیات زن ایده ال مردان ایرانی

خصوصیات زن ایده ال مردان ایرانی

خصوصیات زن ایده ال مردان ایرانی

لطفا قبل از خواندن این مطلب این جمله را چندبار با خودتان تکرار کنید و به خاطر بسپارید: «هیچ قانون کلی‌ ای که شامل همه انسان‌ها بشود، درمورد ارتباطات شخصی وجود ندارد.» درواقع این مطلب و تمام موارد مشابه براساس قوانین و یافته‌ها و اطلاعات درمورد اکثریت اقلیت نوشته می‌شوند.۷ میلیارد نفر انسان روی این کره خاکی زندگی می‌کنند که هرکدام خصوصیات شخصی خود و تفاوت‌های ریز و درشتی با بقیه انسان‌ها دارند و برای همین هم نمی‌شود درمورد همه آنها نسخه‌های کلی داد و حرف از قوانینی زد که در مورد همه صادق باشد. مطلبی که می‌خوانید- از دید من- درمورد اکثریت مردان ایرانی ، صادق است و قطعا درمورد «همه» صادق نیست. بهتر است استثنا ها را همیشه در نظر داشته باشید اما به کلیات بیشتر اهمیت بدهید.

ادامه مطلب خصوصیات زن ایده ال مردان ایرانی