اتهام بابک زنجانی

شگرد پولدار شدن بابک زنجانی چه بود

شگرد پولدار شدن بابک زنجانی چه بود

شگرد پولدار شدن بابک زنجانی چه بود

دستیار میلیاردر بازداشتی : «زنجانی» دو ساله ثروتمند شد
در طی تمام این سال‌ها از یک شگرد همیشگی استفاده کرده است ولی این‌بار به واسطه نوع ارتباطی که با مقامات دولت وقت و مجموعه عمرانی «ق» برقرار کرده بود توانست پول‌ها را در حساب خودش نگه دارد و از چرخش پولی که ایجاد می‌کرد منافعی برای خودش به وجود بیاورد.»

ادامه مطلب شگرد پولدار شدن بابک زنجانی چه بود