اخبار اجتماعی

گزارش از رواج ساپورت در میان زنان ایرانی

گزارش از رواج ساپورت در میان زنان ایرانی

23232323

ایلی ۲۷ ساله و در تهران زندگی می کند. او می گوید: ۲ سال پیش به دلیل پوشیدن ساپورت دستگیر شدم. در منطقه ونک در حال گشت و گذار بودم و ساپورت مشکی به پا داشتم. یک زن از پلیس امنیت اخلاقی نزدیک من شد. از من پرسید چرا چنین لباسی را می پوشی؟ گفتم مگر ممنوع است؟ گفت: بله سایت شبکه تلویزیونی “فرانس ۲۴″ در گزارشی به موضوع پوشیدن ساپورت در ایران پرداخت.

ادامه مطلب گزارش از رواج ساپورت در میان زنان ایرانی