کیم ریچاردز بستری شد

کیم ریچاردز بستری شد

images

کیم ریچاردز پس از بازداشتش در بیمارستان بستری شد و خانواده اش اکنون نگرانش هستند.از منابع به دست رسیده متوجه شدیم که او می خواهد هر چه سریع تر از حبس خارج شود ولی خانواده اش از این کار خود داری کرده اند.ریچارد ۵۰ ساله در روز یکشنبه گذشته به اتحام دزدیدن بیش از ۱۰۰ مورد از یک نفر به نام San Fernando در کالیفرنیا دستگیر شد اما به قید وثیقه روز بعد آزاد شد.

ادامه خواندن کیم ریچاردز بستری شد