اخبار حوادث

تجاوز فجیع و قتل این دختر به خاطر زیبایی اش

تجاوز فجیع و قتل این دختر به خاطر زیبایی اش

beautigirl32

دختری زیبا که برای گردش با دوستان خود به یک پارک جنگلی رفته بود ، پس از جدا شدن از دوستانش به طرز فجیعی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفت و سپس به قتل رسید.“لارن دابورن” ۱۸ ساله در حالی که یک ساعت از رفتن دوستان خود به قصد خرید مواد غذایی از یک فروشگاه می گذشت . توسط افراد ناشناس مورد تجاوز گروهی قرار گرفت و سپس با ضرب و شتم شدید به قتل رسید.

ادامه مطلب تجاوز فجیع و قتل این دختر به خاطر زیبایی اش