اخطار کتبی به ماه عسل

توبیخ کتبی معاون صدا و سیما به ماه عسل ۹۴

توبیخ کتبی معاون صدا و سیما به ماه عسل ۹۴

توبیخ کتبی معاون صدا و سیما به ماه عسل 94

دکتر پور محمدی معاون ریس صداو سیما در امور سیما در نامه ایی به مدیر شبکه سه نسبت به دعوت دو مهمان به برنامه ماه عسل ۹۴ به وی تذکر داد. این دو مهمان مورد اشاره یکی پسر عاشق پیشه در قسمت اول و دیگری الهام عرب مدلینگ بودند .

ادامه مطلب توبیخ کتبی معاون صدا و سیما به ماه عسل ۹۴