ادرار خوردن کشا

حرکت غیراخلاقی و چندش آور خواننده مشهور زن جلوی دوربین

حرکت غیراخلاقی و چندش آور خواننده مشهور زن جلوی دوربین

184063

کشا، خواننده ۲۶ ساله آمریکایی پس از آنکه ادرار خود را در یک شو تلویزیونی در مقابل دوربین نوشید، مورد سرزنش و ندامت فراوان قرار گرفت.در سری جدید برنامه تلویزیونی ام تی وی خود، با نام “زندگی زیبای دیوانه وار من”، هنگامی که … اقدام به نوشیدن ادرار خود کرد ، با ناراحتی خانواده های آمریکایی مواجه شد که از اجبار برای پرداختن پول برای بسته ای از شبکه های تلویزیونی شکایت می کردند.

ادامه مطلب حرکت غیراخلاقی و چندش آور خواننده مشهور زن جلوی دوربین