ازدواج دختر 9 ساله

ازدواج دو کودک در مصر خشم مصری ها را برانگیخت

ازدواج دو کودک در مصر خشم مصری ها را برانگیخت

ازدواج دو کودک در مصر خشم مصری ها را برانگیخت

در شهر سنبلاوین از توابع استان دقهلیه مصر، مراسم نامزدی بین دو کودک ۱۱ و ۹ ساله ساله در شرایطی برگزار شد که بسیاری از مردم و محافل اینگونه ازدواج ها را محکوم کردند.

ادامه مطلب ازدواج دو کودک در مصر خشم مصری ها را برانگیخت