ازدواج سعید معروف

مصاحبه جدید و خواندنی با میر سعید معروف

مصاحبه جدید و خواندنی با میر سعید معروف

مصاحبه جدید و خواندنی با میر سعید معروف

زندگی شخصی سعید معروف
شخصیت خاصی دارد و در همان نگاه اول می شود حدس زد با بقیه متفاوت است. زیاد اهل جار و جنجال نیست اما اگر پایش بیفتد شهر را به هم می ریزد. میرسعید معروف دوستان زیادی ندارد اما ما موفق شدیم با یکی از دوستان نزدیکش صحبت کنیم و او از زندگی اش به ما نکته هایی گفت که تا به حال کسی از آنها چیزی نمی دانست؛ پس اگر دوست دارید آقای خاص ورزش ایران را بشناسید با ما همراه باشید

ادامه مطلب مصاحبه جدید و خواندنی با میر سعید معروف