اس ام اس اربعین 94

اس ام اس های جدید بمناسبت اربعین حسینی ۹۴

اس ام اس های جدید بمناسبت اربعین حسینی ۹۴

اس ام اس های جدید بمناسبت اربعین حسینی 94

اس ام اس اربعین حسینی
به یاد کربلا دل ها غمگین است
دلا خون گریه کن چون اربعین است
اربعین حسینی برشما تسلیت باد
اس ام اس اربعین حسینی

.

.

.

السلام ای وادی کربلا
السلام ای سرزمین پر بلا
السلام ای جلوه گاه ذوالمنن
السلام ای کشته های بی کفن
اربعین حسینی برشما تسلیت باد
اس ام اس اربعین حسینی

ادامه مطلب اس ام اس های جدید بمناسبت اربعین حسینی ۹۴