اس ام اس انگلیسی کریسمس

اس ام اس های جدید تبریک کریسمس ۲۰۱۵

اس ام اس های جدید تبریک کریسمس ۲۰۱۵

اس ام اس های جدید تبریک کریسمس 2015

اس ام اس های تبریک کریسمس ۲۰۱۵
میلاد پیام آور توحید
صلح و مهربانی
سمبل صبر و شکیبایی
پیامبر اولوالعزم
حضرت عیسی مسیح (علیه السلام)
بر تمامی موحدین جهان تهنیت باد . . .

.

اس ام اس کریسمس ۲۰۱۵

.
چون به سخن نوبت عیسی رسید / عیب رها کرد و به معنی رسید
عیب کسان را منگر و احسان خویش / دیده فرو بر به گریبان خویش . . .
کریسمس ۲۰۱۵ مبارک
اس ام اس تبریک کریسمس

ادامه مطلب اس ام اس های جدید تبریک کریسمس ۲۰۱۵