اس ام اس برای یار

اس ام اس و پیامک عاشقانه برای یار شهریور ۹۴

اس ام اس و پیامک عاشقانه برای یار شهریور ۹۴

اس ام اس و پیامک عاشقانه برای یار شهریور 94

در پــــی دانـه مـرو همچـو کبوتــر ، کـه تــو را
عاقـبت بهــر یکـی دانـــــه ، بــــه دام انـدازنـد
صیـد کن شیـــر صفت، نیم بخور، نیم ببخش
تـا بــه هـرجـا کـه روی ، بـر تـو ســلام انـدازند


به چشم هایت بگو نگاهم نکنند
بگو وقتی خیـره ات می شوم سرشان به کار خودشان باشد !
نه که فکر کنی خجالت میکشم ، نه !
حواسم نیست ، عاشقت می شوماس ام اس عاشقانه برای عشقم و یارمای دل نگفتمت مرو از راه عاشقی ، رفتی؟
بسوز که این همه آتش سزای توست

ادامه مطلب اس ام اس و پیامک عاشقانه برای یار شهریور ۹۴