18

عکس های عاشقانه و عکس نوشته عاشقانه ۹۴

عکس های عاشقانه و عکس نوشته عاشقانه ۹۴

lover869

 واقعیتی درباره پسران:

ممکن است تمام روز سر و گوششان بجنبد ،

اما قبل از خواب ؛ همیشه به دختری که

واقعا دوستش دارند فکر میکنند !
.
.
.
. واقعیتی درباره دختران :

ممکن است تعداد زیادی طرفدار داشته باشند ،

اما قلبشان ؛ فقط متعلق به یک نفر خاص است …

عکس نوشته عاشقانه

ادامه مطلب عکس های عاشقانه و عکس نوشته عاشقانه ۹۴