5 روش برای کاهش تری گلیسیریدها

کاهش سطوح تری گلیسرید چربی خون

کاهش سطوح تری گلیسرید چربی خون

کاهش سطوح تری گلیسرید چربی خون

تری گلیسرید نوعی چربی خون است که توسط غذایی که می خورید ایجاد می شود و سطح بسیار بالای آن باعث مشکلات قلبی و پانکراتیت و یا التهاب لوزالمعده صورت پذیرد.در حال حاضر برای درمان تری گلیسرید بالا داروی جدیدی کشف شده است که دکتر جوزف محقق و استاد پزشکی در دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو نوید آن را داد که باعث درمان موثر تر این بیماری شود.

ادامه مطلب کاهش سطوح تری گلیسرید چربی خون