aks jadid

در قسمت آخر پایتخت چه اتفاقی می افتد

در قسمت آخر پایتخت چه اتفاقی می افتد

سریال پایتخت 4

روزهای پایانی سریال پایتخت ۴ مشاور فیلمنامه «پایتخت ۴» با بیان اینکه این سریال با شیرینی و حلاوت به پایان خواهد رسید، درباره‌ی غافلگیری بیننده در پایان، انتقاداتی که نسبت به سریال «پایتخت» شده و همچنین نقاط قوت و ضعف سری چهارم این مجموعه توضیحاتی را ارائه داد.

ادامه مطلب در قسمت آخر پایتخت چه اتفاقی می افتد