rvhk vdl

آیا افراد کم خون می توانند روزه بگیرند

آیا افراد کم خون می توانند روزه بگیرند

hee644879

از آنجایی که اکثر کم خونیها از نوع کم خونی فقر آهن هستند وبه خاطر مشکلات تغذیه؛ روزه داری با کم خونی به شرط رعایت چند نکته مضر نیست. در این مقاله شما را با این نکات آشنا میکنیم.نکاتی راجع به روزه گرفتن افراد کم خون را در ادامه این مطلب خواندنی مشاهده کنید..

ادامه مطلب آیا افراد کم خون می توانند روزه بگیرند