sms jadid

اس ام اس های جدید تیکه دار ۹۵

اس ام اس های جدید تیکه دار ۹۵

 

  fun1

 

چشم های تو
شفافترین برکه هاست اما قامت من شاید آنقدر بلند که توی چشم های تو جا نمی شود باید برای عاشقی هایم دریا می جستم

——————————————————
حالم به هم می خورد از کلمه های عزیزم و عشقمی که از دهان تو در آید من را همان ببین صدا کن !

——————————————————
یه سری از عقل فقط دندونشو دارن
——————————————————

ادامه مطلب اس ام اس های جدید تیکه دار ۹۵